Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Η ευχαριστήρια επιστολή προς τον Χίτλερ, του επίσκοπου Πατάρων, Μελέτιου

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Φύρερ του Γερμανικού Ράιχ
Κύριον Κον Αδόλφον Χίτλερ
Διά
της εν Αλεξανδρουπόλει Στρατιωτικής Διοικήσεως

Λαός Αλεξανδρουπόλεως, τελούσης από τριημέρου υπό κατοχήν
ενδόξων Γερμανικών Στρατευμάτων, συνελθών όλως αυθορμήτως σήμερον εις πάνδημον Συνέλευσιν, ησθάνθη επιτακτικήν την υποχρεώσιν όπως διαδηλώση προς Υμάς τον Ύπατον Αρχηγόν του ευκλεούς Γερμανικού Στρατού, τας ολοψύχους αυτού ευχαριστίας και την εις το διηνεκές αναλλοίωτον ευγνωμοσύνην του, διά την άκραν ευγένειαν και τον αληθή ιπποτισμόν τον οποίον επεδείξαντο απέναντί του τα ηρωικά Στρατεύματα της κατοχής, όχι μόνο σεβασθέντα απολύτως την εθνικήν και ατομικήν ζωήν, τιμήν και περιουσίαν, τα ήθη και τα παραδόσεις αυτού, αλλά και εμπράκτως επιδειξάμενα ειλικρινές ενδιαφέρον υπέρ της ευρύθμου ατομικής και κοινωνικής ζωής.

Εν Αλεξανδρουπόλει τη 10η Απριλίου 1941
Η Κεντρική Επιτροπή Λαού Αλεξανδρουπόλεως

Ο Επίτιμος Πρόεδρος
(Υπογραφή)
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων
ΜελέτιοςΔιαβάστε περισσότερα: http://www.pare-dose.net/#ixzz1rHjChRPs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου